Sistemes Informàtics

La continua evolució del món informàtic, ens obliga a un reciclatge continuat per tal de poder garantir la adaptació a les noves tecnologies i així poder proposar les solucions més adequades en cada moment i situació dins de la seva empresa.

Som conscients que la fiabilitat del material és decisiva en una estructura empresarial on les parades per avaria suposen una pèrdua de temps i diners difícilment assumibles. Per això a Registre Gràfic només treballem amb els principals fabriacants i amb les marques de més prestigi en fiabilitat i suport post-venda. Nosaltres garantim el subministrament de tots els equips degudament testejats i preinstal·lats des del nostre taller.

Nous sistemes

 • Estudi i anàlisi de les necessitats específiques
 • Elecció dels equips més adequats
 • Elecció del sistema operatiu més indicat
 • Elecció del programari més indicat
 • Estudi dels elements perifèrics necessaris
 • Estudi dels sistemes de seguretat
 • Planificació i exposició final amb avaluació de costos

Implantació de sistemes

 • Instal·lació de cablejats estructurats
 • Instal·lació de xarxa elèctrica per alimentació equips via SAI
 • Instal·lació, configuració i posada en marxa dels equips, servidors, etc.
 • Calibració de monitors i test UGRA  Més de Calibració
 • Test de funcionament global i aprovació client

Manteniment

 • Manteniment periòdic i programat del Hardware i Software
 • Optimització per a un funcionament estable i immillorable
 • Actualitzacions de programari