Serveis

CONSULTORIA
  • A Registre Gràfic estudiem els objectius i les necessitats de les empreses i aconsellem com aplicar les tecnologies de la informació i comunicació per aconseguir-los. Cerquem l’equilibri cost-benefici a l’hora d’aconsellar o implantar una solució per tal de que aquesta sigui la més adequada en cada cas…
  • Més de Consultoria
SISTEMES INFORMÀTICS
  • La continua evolució del món informàtic, ens obliga a un reciclatge continuat per tal de poder garantir la adaptació a les noves tecnologies i així poder proposar les solucions més adequades en cada moment i situació dins de la seva empresa…
  • Més de Sistemes Informàtics
SERVEIS EXTERNS
  • La necessitat actual amb les comunicacions digitals de les nostres empreses ens fan consumidors de tota una sèrie de serveis externs necessaris en el dia a dia. Registre Gràfic, us gestionarà, configurarà i mantindrà tot un paquet de productes perquè el vostre personal no hagi de perdre temps en el que no és la seva feina productiva…
  • Més de Serveis Externs
SISTEMES D’ACTUACIÓ
  • Ni cada client ni cada escenari son iguals, per això Registre Gràfic presenta diferents sistemes d’actuació amb els que accedir als mateixos serveis per tal d’adequar-nos a cada necessitat. En qualsevol cas les hores de tècnic es fraccionen per minuts…
  • Més de Sistemes d’Actuació
FINANÇAMENT
  • A Registre Gràfic estudiem els objectius i les necessitats de les empreses i aconsellem com aplicar les tecnologies de la informació i comunicació per aconseguir-los. Cerquem l’equilibri cost-benefici a l’hora d’aconsellar o implantar una solució per tal de que aquesta sigui la més adequada en cada cas.
  • Més de Finançament
MARQUES AMB LES QUE CONFIEM

Imprimir