Costos directament derivats de fallades en el subministrament elèctric:

El fet de treballar amb un cert grau de protecció davant variacions en el subministrament elèctric i poder salvaguardar la informació de les nostres feines i equips informàtics, només estarà garantit quan tinguem instal·lat un SAI.

El 50% dels problemes ocasionats en els equips elèctrics i informàtics i les pèrdues d’informació són deguts a interrupcions i pertorbacions en el subministrament  elèctric i això suposa unes pèrdues en el món xifrades en bilions d’Euros.

Segons un estudi del National Power Quality Laboratory, cada any es produeixen en un edifici d’oficines de qualsevol ciutat del món aproximadament uns 36 Pics de Tensió, 264 Baixades de Xarxa, 128 Sobrevoltatges o pujades de tensió 289 micro talls menors a 4 mili segons i aproximadament entre 5 a 15 apagades de Xarxa majors a 10 segons. Realment de cada 100 pertorbacions, 40 van causar pèrdues de dades o incidències en les càrregues connectades.

A més del tema purament econòmic, un mal subministrament d’energia elèctrica a causa de fenòmens naturals i pertorbacions en la línia elèctrica,  afecta la productivitat de les empreses, alterant greument el ritme de treball i malmetent grans quantitats de diners en material i programari.

Phasak

Problemes associats a la inexistència de protecció:
Els talls o fallades en el subministrament elèctric produeixen en el nostre sistema informàtic:

 • Destrueixen la informació:
  Una variació en el flux d’energia elèctrica pot danyar dades confidencials, documents d’operació diària, estadístiques i informació financera.
 • Danyen les infraestructures:
  Cada variació en el voltatge va disminuint la vida útil de: ordinadors personals, servidors, controls de màquines, estacions de treball i xarxes informàtiques entre d’altres.
 • Generen estrès:
  Les constants interrupcions en la continuïtat laboral i conseqüent caiguda de productivitat genera estrès i desmotivació en els recursos humans.
 • Afecta la productivitat:
  Les interrupcions d’operació de les companyies afecten la productivitat i la generació d’ingressos.
 • Generen pèrdues:
  Els problemes elèctrics interrompen la continuïtat d’operació, ocasionant importants pèrdues a les empreses.

 

A Registre Gràfic fa anys que confiem en Phasak, amb un gran ventall d’equips SAI a preus molt competitius, a més d’una gran capacitat tècnica post venda i una garantia de dos anys in-situ.

Podeu veure tota la informació a www.phasak.com