El programari Terminal Punt de Venda és un mòdul integrat amb Gestió Comercial Golden. NET i ha estat ideat per a un ampli ventall de negocis: botigues de roba, perfumeries, llibreries, sabateries, etc.

Adaptat tant a monitors amb pantalla tàctil com amb teclat i amb connexió als diferents perifèrics com el lector de codi de barres, visor, impressora de tiquets, etc.

Està desenvolupat per a sistemes d’arquitectura de 64 bits, conferint com una de les aplicacions tecnològicament més avançades en el mercat. També és compatible amb ordinadors de 32 bits.

· Personalització de l’àrea de treball, columnes, colors, etc.

· Exportació de llistats i vistes a Excel.

·Llistats en apaïsat amb més capacitat.

· Definició de permisos per usuari.

· Filtres i Vistes.

· Obertura simultània de diverses empreses.

· Pantalles maximitzades a la seva resolució.

· Multiempresa.

· Consulta de documents i Empreses d’anys anteriors.

· Personalitzeu les opcions més usades amb “Preferits”.

· Integració amb Gestió Comercial i Gestió Comptable Golden. NET.

Front Office

Gestió diferents talles i colors, cubicatge, sèries i lots, punt verd, kits, etc

Informació en pantalla amb les caracterícticas addicionals o tècniques d’un producte.

Consulta de l’estoc disponible d’un article i l’estoc existent en altres magatzems.

Identificació de l’operador.

Gestió de diferents caixes.

Configuració de perifèrics: visor, calaix portamonedes, lector de codi de barres i impressora de tiquets.

Configuarción de múltiples assistents de captura de dades.

Configuració de la pantalla segons les preferències de l’usuari amb teclat numèric, logotip de l’empresa, imatges dels articles, etc

Tiquets

Entrada de Tiquets àgil i flexible.

Tiquets Regal i Vals.

Tiquets oberts, tancats i Històric de tiquets.

Diferents sèries de tiquets.

Famílies i subfamílies d’articles.

Configuració de múltiples tarifes de venda amb i sense IVA inclòs.

Teclat de cobrament ràpid.

Configuració de múltiples formes de pagament.

Identificació del cambrer en cada operació.

Possibilitat de traspàs directe des dels tiquets a albarà o factura.

Processos

Tancament i arqueig de caixa.

Control d’entrades i sortides d’efectiu.

Dissenyador de Plantilles per a la impressió de tiquets, albarans, factures, etc,

Etiquetes per a clients, articles, codis de barres, etc.

Back Office

Cicle complet de Compres i Vendes: Ofertes, Comandes, Albarans i Factures.

Gestió de delegacions mitjançant enllaç on line o de forma remota.

Completa fitxa de clients, proveïdors i agents comercials.

Manteniment d’articles.

Control de magatzems. Preus mitjans i d’última compra.

Gestió de Comercials. Procés per a la liquidació de comissions.

Múltiples magatzems i procés d’intercanvi d’unitats entre diferents magatzems.

Facturació electrònica.

Procés personalitzat per a la integració amb el sistema EDI.

Tresoreria

Gestió de Cobraments i Pagaments.

Realització de remeses segons normativa 19, 32 i 58.

Previsions periòdiques de cobraments i pagaments.

Procés per a l’emissió de transferències segons normativa 34 y68.

Seguiment de venciments.

Agrupació d’efectes.

Control mensual de tresoreria.

Nova situació a remesar.

Lliuraments a compte.

CRM

Activitats comercials i tècniques.

Programació i assignació de tasques i projectes.

Gestió d’agenda i calendari.

Enviament de mailing i disseny de enquestes.

Integració amb Outlook.

Llistats

Llistat de Tiquets.

Llistat de vendes per agent.

Resum de vendes.

Llistat de vendes segons les diferents formes de pagament.

Llistat d’entrades i sortides.

Llistats amb selecció de registres per filtres.

Localització de textos especifícos en els llistats per pantalles.

Llistats ABC.

Impressió dels llistats per pantalla, paper, pdf o fitxer.

Exportació a Microsoft Excel.

Requisits del sistema

· Windows XP, 2003, 2008, Vista, Windows 7, Windows 8.  W32bits W64bits

· Velocitat Processador 1,5 Ghz  Memòria Ram 1Gb

· 1 Gb de Espai Lliure

· Connexió a Internet

· Resolució Pantalla: a partir de 1024 x 768