El programa de comptabilitat Golden. NET és una gestió comptable i fiscal que pel seu disseny i configuració versàtil el fan idoni com a eina essencial per a les Pimes i Assessories. En un sol programa disposa de comptabilitat analítica, pressupostària, fiscal i tresoreria evitant enutjosos sistemes modulars.

Golden. NET Comptabilitat està desenvolupat per a sistemes d’arquitectura de 64 bits, conferint com un dels programari gestió comptable tecnològicament més avançades en el mercat.

· Entorn de treball amigable.

· Personalització de l’àrea de treball, columnes a visualitzar, definició de colors, etc.

· Exportació de llistats i vistes a Excel.

· Llistats en apaïsat amb més capacitat.

· Definició de permisos per usuari.

· Filtres i Vistes personalitzats.

· Obertura simultània de diverses empreses.

· Pantalles maximitzades a la seva resolució.

· Multiempresa.

· Personalitzeu les opcions més usades amb “Preferits”

· Missatgeria interna, mitjançant Avisos emergents.

Comptes

Comptes de 12 dígits.

Creació de comptes des de l’alta de l’apunt.

Informació a comptes de saldos, pressupostos, venciments, etc.

Consulta de Saldos Comptables d’Anys anteriors.

Consulta de saldos de diversos exercicis simultàniament.

Marcar comptes comptables com obsoletes.

Recerques avançades per qualsevol camp.

Extracte / Punteig des de la pròpia compte.

Avisos de comptes de clients o proveïdors amb mateix CIF.

Substitució de compte comptable en apunts.

Disseny de Filtres per Estracte / Punteig de Comptes.

Assentaments

Assentaments predefinits mitjançant l’ús de plantilles.

Gestió d’exercicis no naturals.

Avisos o prohibició de seients desquadrats.

Multidivisa, Seients en qualsevol moneda.

Múltiples diaris.

Prefixos de nombres de document.

Personalització de la taula de conceptes habituals.

Comptabilitat Pressupostària

Control pressupostari per subcompte o grup mensual o anual.

Balanç amb indicatiu de la desviació positiva o negativa.

Comptabilitat Analítica

Definició de centres de cost, departaments, etc.

Inputación paral·lela amb la comptabilitat financera, en el moment de realitzar seients.

Béns d'inversió

Tractament detallat de l’actiu fix de l’empresa.

Càlcul de l’amortització de forma lineal o regressiva, generant l’assentament comptable.

Generació de la factura de compra, factura de venda o pèrdua del bé.

Càlcul i Presentació de Models

Models IVA: Càlcul automàtic, impressió en PDF i presentació telemàtica dels models d’IVA Mensual, Trimestral i Anual (Mod. 303, 390 i 340).

Models IRPF: Càlcul automàtic i presentació telemàtica dels models d’IRPF Mensual, Trimestral i Anual (Mod. 111 i 190).

Models Arrendaments: Càlcul i presentació telemàtica dels models d’arrendament Mensual, Trimestral i Anual (Mod. 115 i 180).

Altres models: Càlcul i impressió en PDF del model 347 i càlcul i impressió del model 349.

Impost de Societats: Càlcul i impressió en PDF del nou model 200 i 202.

Memòria Anual i Certificacions d’Acta: Partint de les dades comptables, s’emplena el model 1001 del registre mercantil, i mitjançant l’ús de dissenys de text, es realitza els certificats d’acta necessàries per acompanyar al model 1001.

Comptabilització automàtica de liquidacions.

Tresoreria

Gestió de Cobraments i Pagaments.

Remeses segons normatives 19, 32 i 58.

Comptabilització automàtica de remeses.

Previsions de cobraments i pagaments.

Adaptat Llei Morositat 15/2010.

Processos

Conciliació bancària.

Ràtios.

Processos automàtics de tancament i obertura.

Dissenyador de documents: per imprimir, per exemple, cartes a clients / proveïdors per al models 347.

Dissenyador de Balanços de Situació, Comptes d’Explotació, etc.

Digitalització de factures a través de les empreses Llapis Comptable ©, Contarapid ©, ZeroComa ©.

Utilitats

Importació del nostre programa comptabilitat Visual Conta.

Importació ASCII, Excel d’altres programes de comptabilitat

Assistent de Còpies de Seguretat.

Requisits del sistema

· Windows XP, 2003, 2008, Vista, Windows 7, Windows 8.  W32bits W64bits

· Velocitat Processador 1,5 Ghz  Memòria Ram 1Gb

· 1 Gb de Espai Lliure

· Connexió a Internet

· Resolució Pantalla: a partir de 1024 x 768