El programari Gestió Comercial Golden. NET està dissenyat per a les Pimes i és fruit de l’experiència de més de 25 anys. En un sol programa disposa de Magatzem, Facturació Compres, Facturació Vendes, tresoreria i CRM.

El programa Gestió Comercial està desenvolupat per a sistemes d’arquitectura de 64 bits, conferint com una de les aplicacions tecnològicament més avançades en el mercat.

Golden. NET és compatible amb ordinadors de 64 bits i 32 bits.

 

Personalització de l’àrea de treball, columnes, colors, etc.

Exportació de llistats i vistes a Excel.

Llistats en apaïsat amb més capacitat.

Definició de permisos per usuari.

Filtres i Vistes.

Obertura simultània de diverses empreses.

Pantalles maximitzades a la seva resolució.

Multiempresa.

Consulta de documents i Empreses d’anys anteriors.

Personalitzeu les opcions més usades amb “Preferits”.

[/learn_more]

Clients i Proveïdors

Fitxa completa amb la informació organitzada per carpetes.

Multidirecciones d’enviament i persones de contacte.

Atributs del client per classificar per qualitats o característiques.

Estadístiques anuals / mensuals en pantalla per imports i unitats.

Consulta dels documents de diversos exercicis.

Control de risc.

Condicions individuals, tarifes de venda exclusiva.

Rànquing de clients i proveïdors.

Clients i proveïdors inactius.

Definició de preus per Article / Client.

Articles

Codificació alfanumèrica fins a 28 dígits.

Control de volums i superfícies.

Gestió del Punt Verd.

Gestió de Sèries i Lots, amb control de dates de fabricació / caducitat.

Talles i colors.

Fotos dels articles.

Múltiples tarifes de venda amb i sense IVA inclòs.

Codis de barres, per a la posterior lectura.

Tractaments d’unitats alternatives.

Articles obsolets.

Elaboració d’Escandalls per a venda d’articles compostos.

Articles enllaçats.

Documents

Múltiples sèries que canalitzen diferents línies de facturació, delegacions, etc.

Factura electrònica amb format Factura-E.

Possibilitat d’enllaç amb el Sistema EDI.

Enviament per mail, ofertes, albarans i factures.

Circuit de vendes i compres complet, des del pressupost, comanda, albarà i factura.

Facturació repetitiva per codis, gimnasos, etc.

Creació de clients, articles, etc, des dels documents.

Facturació de serveis.

Factures amb la imatge de l’article.

Magatzem

Múltiples documents.

Inventaris.

Intercanvi documentats de magatzem.

Seguiment de l’estoc, vendes i compres.

Agents Comercials

Càlcul de comissions per article / client.

Liquidació periòdica.

Estadístiques de Vendes.

Consulta de les factures en què intervenen.

Producció i Fabricació

Definició dels components o escandalls.

Càlcul de necessitats.

Generació automàtica de comandes de compra.

Càlcul dels costos de fabricació.

Tresoreria

Gestió de Cobraments i Pagaments.

Remeses segons normatives 19, 32 i 58.

Comptabilització automàtica de remeses.

Previsions de cobraments i pagaments.

Adaptat Llei Morositat 15/2010.

CRM (aplicació integrada amb Gestió Comercial)

Informació Centralitzada.

Disseny i execució d’Enquestes.

Projectes.

Esdeveniments de clients.

Activitats comercials i tècniques amb clients.

Oportunitats de venda.

Gestió d’incidències.

Calendari per a la gestió de les agendes

Planificació de tasques.

Avisos online.

Correu electrònic i faxos.

Utilitats

Importació del nostre programa de gestió Visual Factu.

Importació ASCII, Excel, etc de dades com a clients, articles, proveïdors, agents, comandes, albarans, factures, tarifes, inventari d’un altre programa de gestió. Importació directa de Facturaplus.

Assistent de Còpies de Seguretat.

Requisits del sistema

· Windows XP, 2003, 2008, Vista, Windows 7, Windows 8.  W32bits W64bits

· Velocitat Processador 1,5 Ghz  Memòria Ram 1Gb

· 1 Gb de Espai Lliure

· Connexió a Internet

· Resolució Pantalla: a partir de 1024 x 768