Finançament

Acaba de comprar sistemes informàtics, ofimàtics o de telecomunicacions i ja han sortit al mercat altres més moderns. Paradoxal, però així és la tecnologia.

Amb les solucions de finançament i gestió d’actius que els hi proposem, vostè tria una solució flexible i duradora. Les nostres solucions de renting li permetran renovar contínuament el seu parc informàtic sense alterar el seu pressupost!

Aquesta gestió d’anticipació, anomenada “assistència sostenible”, és per als recursos de l’empresa el que el desenvolupament sostenible és per als recursos naturals.

Cada empresa té un perfil, necessitats tecnològiques i limitacions econòmiques i financeres diferents. Senzillesa, flexibilitat i adaptabilitat. Gràcies a les seves solucions de finançament, a la seva enginyeria financera i a les seves solucions de gestió d’actius tecnològics, la companyia de rènting amb la que treballem proposa als seus clients propostes adaptades a l’organització actual i futura.

Contracte de Renting Clàssic

Contracte de Renting + Servei

Contracte Cost per Pàgina

Contracte Renting Leaseback

Contracte Marc

Contracte 100% Software

Finançament a partir de 1000 € (impostos no inclosos) i sense límits d’inversió.
Abasta el projecte en la totalitat, materials, programari i serveis
Venciments mensuals, trimestrals, semestrals, anuals, termini per vèncer, termini vençut

Quotes lineals, decreixents, progressives, estacionals adaptades a les limitacions pressupostàries

Possibilitat d’afegir equips en qualsevol moment del contracte
Renovació parcial o total a partir del 6è mes del contracte

Comparativa amb altres modalitats de finançament

Rènting Evolutiu

Avantatges:• Solució evolutiva• Solució flexible i global• Tresoreria i capacitat d’endeutament intactes• Senzillesa administrativa i comptable (quota=despesa per a les empreses que no estan sotmeses a les normes IAS/NIC*)• Gestió d’equipament obsolet• Inclou serveis d’assistència de gestió del parc• Solució adaptada al material extremadament obsolet.
Desavantatges:• Qualitat de l’oferta vinculada a la transparència de les condicions d’evolució i serveis proposats pel soci financer

Compra amb fons propis

Avantatges:• Operació immediata i senzilla• Independència financera
Desavantatges:• Fons propis fixos• Pagament de l’IVA per avançat• Depreciació de materials obsolets en la revenda• Solució no evolutiva• Obligació de reciclatge del material obsolet (ecotaxa)

Crèdit

Avantatges:• Fons propis preservats• Avantatges per a les inversions amb risc d’obsolescència reduïda
Desavantatges:• Pesa sobre el passiu del balanç• Solució no evolutiva• Evolució del material no gestionada per l’entitat financera• Pagament de l’IVA per avançat• Obligació de reciclatge del material obsolet (ecotaxa)

Arrendament financer (Leasing)

Avantatges:• Tresoreria intacta• Avantatges per a les inversions amb risc d’obsolescència reduïda
Desavantatges:

• Solució no evolutiva• Compromisos inscrits en l’annex del balanç• Durada fixa