Equips PC de marques com HP, Fujitsu, Lenovo, Dell… totalment recondicionats i revisats. Tots, independentment de la seva configuració tenen inclòs Microsoft Windows Windows 10/11 Home o Professional preinstal·lat i 2 ANYS DE GARANTIA.

Depenent de configuració i disponibilitat, teniu equips des de 120,00€ + IVA i sempre amb Windows 10 o Windows 11 original

.

D’on prové el maquinari recondicionat?

Actualment els grans proveïdors de maquinari suporten nous tipus de venda de maquinari com és el rènting: el proveïdor de maquinari ven els seus productes a una gran empresa (normalment) amb un contracte de renovació al cap d’uns anys, és a dir, quan passi un temps el proveïdor renova el maquinari de l’empresa cobrant una quantitat ja convinguda i normalment inferior al cost normal. El proveïdor recull el maquinari usat i llavors el reintrodueix en el mercat com maquinari de segona mà després d’una exhaustiva comprovació del maquinari.

Grans empreses, institucions governamentals, organitzacions i fins i tot Pimes es veuen obligades a canviar el seu maquinari bé per poder seguir treballant amb les seves aplicacions o bé per poder manejar aplicacions que augmentin la seva productivitat o les seves prestacions. Això no vol dir que els ordinadors que rebutgen no serveixin, s’han quedat desfasats per a les tasques que els exigeixen, però poden seguir funcionant correctament amb aplicacions que requereixin menys prestacions.

Espanya està actualment en procés d’informatització i el mercat de segona mà espanyol és molt petit en comparació amb altres països i en la majoria dels casos els ordinadors que es compren són la primera adquisició de l’empresa. El productor per excel·lència de maquinari de segona mà és Estats Units on ja hi ha un alt índex d’incidència d’ordinadors a les empreses i per tant a l’hora de renovar l’estoc informàtic se sol rebutjar el mobiliari informàtic suposadament desfasat.

A Europa també comença a ser freqüent trobar grans distribuïdors de segona mà, sobretot en els països més desenvolupats, com Alemanya i Anglaterra. Una pràctica freqüent sol ser la venda per “renting” a la qual l’empresa adquireix un compromís amb un proveïdor de maquinari perquè els seus ordinadors siguin renovats al cap d’uns anys. Els ordinadors substituïts són reintroduïts al mercat com maquinari de segona mà.

.

Avantatges del maquinari de segona mà recondicionat:

Els ordinadors de segona mà poden executar sense problemes la majoria d’utilitats ofimàtiques que existeixen. No cal l’últim model d’Intel per fer un informe de vendes o per escriure un e-mail a un comprador o un client.

El preu: el cost del maquinari de segona mà és molt inferior a equips nous. Igual que la potència, el preu es redueix per la contínua evolució del mercat. No té per què gastar el doble o més per comprar-se un ordinador nou que faci el mateix. Podent així destinar els recursos a un altre tipus de despeses.

Optimització de recursos: directament vinculat amb l’anterior, no necessita un super ordinador per processar textos, no malgasta tot aquesta potència de càlcul fent tasques que pot fer en un ordinador molt menys potent i costós.

Contribueix al desenvolupament tecnològic: el cost reduït dels equips permet l’adquisició de material informàtic per part d’Instituts, Col·legis, acadèmies, escoles, biblioteques i tot tipus d’organitzacions i persones de l’àmbit del desenvolupament tecnològic digital.

Ajuda a preservar el medi ambient: una conseqüència indirecta, els ordinadors que no es reciclen en el mercat de la segona mà acaben en abocadors, el maquinari informàtic és difícil de reciclar i tot el que no es recicla acaba a l’abocador.

Aprofitament de maquinari: els ordinadors nous no tenen ranures i dispositius que ja no fan servir, com poden ser les ranures d’expansió ISA , amb el maquinari d’ocasió té l’oportunitat de poder seguir usant aquests dispositius sense haver de renovar tot, tant el dispositiu com l’ordinador complet.

.

Àmbits d’ús.

El maquinari d’ocasió no és el millor si vol una potent estació de treball amb aplicacions 3D, o si vol jugar a l’últim joc signat per Tom Clancy, tampoc és indicat si requereix gran potència de càlcul en un temps reduït ni tampoc si es requereix grans prestacions per editar vídeo amb una gran resolució. Però la majoria dels usuaris no tindran aquest problema, la gran majoria dels usuaris d’ordinadors els utilitzen per escriure les seves notes i informes en un processador de text, per comunicar-se i navegar a través d’Internet, o per usar la xarxa de la seva empresa, per consultar alguna informació o bé enviar-la, per a desenvolupar aplicacions, bases de dades, webs i documents per la seva empresa.

.

La informàtica de segona mà està especialment indicada en alguns casos :

• En l’ensenyament: el maquinari de segona mà compleix els requeriments mínims per servir com a mitjà d’aprenentatge. Funciona correctament amb servidors web, bases de dades, entorns de programació, editors, navegadors web, etc. Per la seva reduït cost és ideal per a tot tipus de centres d’ensenyament.

• Servidors de Xarxa: per emmagatzemar còpies de seguretat de la seva empresa, executar una aplicació de gestió empresarial en xarxa, compartir arxius entre diferents seccions, muntar la intranet de sòls empresa, fer d’enrutador i de tallafocs, etc… Les tasques de xarxa no requereixen grans recursos per executar-se i poden ser gestionades per un ordinador amb pocs recursos.

• Terminals : el maquinari d’ocasió pot servir per fer terminals de baix cost, això és ordinadors que no tenen disc, que arrenquen en xarxa connectats a un servidor que és on realment es realitza el treball, el terminal només serveix a manera interfície amb l’usuari, podent haver diversos terminals treballant alhora sobre el mateix ordinador. Normalment es requereix que el servidor sigui un ordinador ràpid.

• Indústria: avui dia hi ha gran quantitat de màquines i dispositius programables que d’un ordinador per a funcionar, per ser programats o per verificar el seu estat. Per exemple molts tallers d’automòbils usen ordinadors per comprovar l’estat dels vehicles, un ordinador de segona mà amb el programari adequat pot fer aquesta tasca. A part de no haver d’arriscar un ordinador car en un entorn relativament perillós per al maquinari.

• Pimes: els ordinadors de segona mà poden exercir qualsevol de les funcions típiques d’una petita empresa: portar la comptabilitat, la facturació, informes, albarans etc … Un ordinador de segona mà pot ser un TPV de baix cost per a la seva empresa o bé el servidor on guarda les dades de facturació de la seva empresa.

En general el maquinari de segona mà té múltiples utilitats pràctiques, fan la mateixa feina que ordinadors nous atenint-se sempre a les necessitats de cada cas particular. No hi ha límits quant a la utilitat que es pugui donar a un ordinador de segona mà.

.

Al ser equips restaurats poden mostrar senyals d’us com petites ratllades, cops lleus o algun tipus de desgast que mai afectarà el seu rendiment ni funcionalitat.

 

.