Després d’una revisió de la normativa laboral, posem en coneixement dels nostres usuaris l’aspecte referent al càlcul de la cotització en els treballadors de temps parcial:

Segons el Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d’altres Drets de la Seguretat Social, en el seu article 65.2, on es determinen les normes de cotització en els supòsits de contractes de treball a temps parcial, “la base de cotització en aquests casos no pot ser inferior al resultat de multiplicar la base mínima pel nombre d’hores realment treballades al mes”, especificant en l’apartat c) que “es computaran com a hores efectivament treballades les corresponents al temps de descans computables com de treball, que correspongui al descans setmanal i festius. “

2461TGSS

Per aquest motiu, per complir la normativa de revisar que estigui activada la casella de “Sumar hores de descans per a calcular la base mínima” que es troba en els paràmetres de l’empresa.

Pin It on Pinterest

Comparteix

Comparteix aquest article amb els teus amics!