Sistemes d’Actuació

Ni cada client ni cada escenari son iguals, per això Registre Gràfic presenta diferents sistemes d’actuació amb els que accedir als mateixos serveis per tal d’adequar-nos a cada necessitat. En qualsevol cas les hores de tècnic es fraccionen per minuts.

 

Sota demanda

Facturació de desplaçaments i hores quan es sol·licita el servei amb les tarifes vigents


Outsorcing

Facturació d’una quantitat fixe mensual a canvi d’unes feines preestablertes amb el client i una durabilitat estipulada.


Contracte de Manteniment

Una quota anual en funció dels equips inclosos al contracte, permet al client sol·licitar totes les intervencions necessàries per al bon funcionament de l’estructura.


Contracte per Punts

Una adquisició inicial sobre un escalat de punts, permet al client beneficiar-se de grans descomptes sobre les tarifes de servei tècnic. Els contractes de punts milloren el preu en funció de la quantitat contractada i van des dels 100 fins als 500 punts.


Servei de Taller i Laboratori

Les tasques de reparació d’equips, impressores o perifèrics sempre van precedits d’un pressupost de reparació. Aquest inclou el material de substitució i la feina de laboratori per fer-la efectiva.