Tot i que inicialment només volem incidir en el que representa el manteniment dels vostres equips, també podem posar a prova els components principals de la placa base: memòria RAM, processador, memòria cau, etc. En algunes màquines hi ha més de 100 sensors elèctrics i de temperatura que podem testejar. Si qualsevol d’aquests sensors informen de valors fora del seu rang de funcionament acceptable, la prova de sensors ens ho farà saber perquè puguem prendre les mesures necessàries i així evitar que un problema menor es converteixi en un desastre car de solucionar.

test2

La gran importància que suposa realitzar un manteniment periòdic als nostres equips, garantirà un funcionament lineal, lluny de la típica baixada de rendiment de la que triguem a adonar-nos per ser progressiva però que sens dubte, al cap d’uns mesos de funcionament la lentitud en certs processos es fa visible. Aquest alentiment del sistema provoca que la suma de petites esperes converteixin en grans pèrdues de temps en pocs dies i paral·lelament en un desgast extraordinari del disc dur, que òbviament és tradueix en un escurçament de la vida útil de la nostra unitat de disc. Cal fer esmena també a l’inestabilitat en el funcionament general de l’equip, penjades de sistema, posible pèrdua de dades el que deriva en costoses intervencions tècniques.

Volume_Rebuild

Tot seguit us resumim les principals tasques que us aconsellem de forma periòdica així com els avantatges que representen. Nosaltres estudiarem cada cas i us aconsellarem tenint en compte el tipus d’equips, el sistema de treball, el tractament i la quantitat d’informació.

TASQUES

 • Comprovació i execució d’actualitzacions de S.O. dins la versió actual
 • Comprovació i execució d’actualitzacions de programari utilitzat en cada equip
 • Comprovació i execució d’actualitzacions i configuracions de programari antivirus
 • Analitzar estat del disc dur intern d’arranc i els externs de treball
 • Fixar i reparar errors de disc
 • Reconstruir els directoris, reparar els danys i optimitzar els directoris de dades
 • Compactar tota la informació agrupant tots els arxius de forma contínua i ordenada per un accés seqüencial ràpid i per evitar desgast extraordinari del disc
 • Compactar espai lliure de disc en un bloc únic
 • Reparar permisos de disc

AVANTATGES

 • Mantenir actualitzat el sistema operatiu actual, comportant millora de prestacions, compatibilitat i seguretat
 • Mantenir darreres versions del programari necessari, a l’igual que en el sistema operatiu millorem les prestacions, compatibilitat i seguretat
 • Establir nivells de seguretat òptims front atacs externs via xarxa, web, correu, unitats externes, etc. optimitzant el programari antivirus
 • Mantenir la salut del disc dur en un estat òptim per maximitzar velocitat d’accés a les dades i de l’equip en general i a l’hora evitar desgast extraordinari del disc
 • Allargar notablement la vida útil dels discs durs minimitzant reinstal·lacions, grans despeses, temps d’inactivitat i pèrdua d’informació

 

Està clarament demostrat, que els equips en calendari de manteniment tenen una vida útil molt més amplia i amb un funcionament molt superior, a més d’exhaurir en un 95% dels casos canvis de disc i reinstal·lacions.

Volume_Optimization_2

Representació gràfica de la fragmentació de la informació i de l’espai lliure en un disc dur.

Volume_Optimization_3

Informació i espai lliure desfragmentats i allotjats en blocs continus

Pin It on Pinterest

Comparteix

Comparteix aquest article amb els teus amics!