La fundació Mozilla allibera una nova versió final del seu navegador web amb diverses novetats interessants. Amb data d’avui 26/06/2013 l’equip de treball de la Fundació Mozilla acaba d’alliberar la versió estable de Firefox 22.

Seguint amb el guió establert aquesta nova versió del navegador web de codi obert porta diverses millores amb la qual seguir cridant l’atenció d’usuaris i desenvolupadors.

firefox2

Entre els canvis més destacats del Firefox 22 trobem millores de rendiment en Javascript gràcies a asm.js, millores relacionades a l’hora d’accedir a efectes 3D gràcies a WebGL, o fins i tot una clara aposta per la interoperabilitat a la web al deixar actiu per defecte WebRTC.

Aquesta nova versió del navegador afegeix també una millora en l’inspector de fonts que ara mostra les tipografies que en el nostre equip s’apliquen a la pàgina, a més la gestió de serveis socials s’ha implementat en l’administrador de complements gràcies a l’API Social.

L’arribada de totes aquestes novetats al Firefox 22 pretén contrarestar les expectatives que s’estan generant al voltant de Google Chrome 28, que tot i que encara es troba en fase beta, tot apunta que implementarà diverses novetats interessants amb la qual recuperar l’impuls en el mercat dels navegadors que tant èxit li ha donat.

Usuaris interessats en més informació i descàrrega del nou Firefix 22 podeu accedir a: www.mozilla.org.