Ecofont és una tipografia de codi gratuït, de manera que tots podem accedir-hi, sigui que utilitzis MAC o PC. A causa del seu peculiar disseny pot arribar a estalviar fins a un 20% de tinta en imprimir documents i encara que sembli insignificant a curt termini, també suposa un gran estalvi en tinta.Font

La idea de crear una tipologia tan econòmica va ser d’una empresa holandesa que es van preguntar quanta tinta d’un caràcter es pot eliminar i ser llegible alhora. Doncs bé, després de tot estudi van determinar finalment que, conservant la llegibilitat en una mida estàndard de 9/11 punts és quan es produeix un major estalvi, a grandàries majors és quan es comencen a observar petits punts.

Quins punts? Per què és possible aquest estalvi? Molt senzill, tot ve arran de no imprimir petits cercles dins de cada lletra. A la foto el podeu veure millor. Aquests cercles, com que no s’imprimeixen tenen com a resultat un cost menor de tinta.

L’empresa holandesa creadora, SPRANQ, recomanen utilitzar impressores làser, que millora el resultat en imprimir textos amb aquest tipus de lletra.

Si us animeu a provar la mare low cost de les tipografies, ho podeu fer des de la seva pàgina web oficial, cliqueu aquí.

Un altre forma molt simple d’ajudar al medi ambient.


ecofont