Disclaimer

Banner 3 Registre

Avís legal:

Confidencialitat. La informació continguda en aquest missatge de correu electrònic i, en el seu cas, els fitxers adjunts, és confidencial i pot revestir el caràcter de reservada. Està dirigida exclusivament a la persona destinatària. L’accés o ús per part de qualsevol altra persona no estan autoritzats i poden arribar a ser il·legals. Si no en sou el destinatari, us preguem que l’esborreu i que no en feu cap ús ni el trameteu a tercers. Si vostè ha rebut aquest correu electrònic per error, si us plau, aviseu al remitent que el missatge ha arribat a un destí no desitjat. La violació del deure de confidencialitat pot ser perseguida davant els tribunals de justícia i en virtut de la legislació nacional o internacional, penal, civil o administrativa. Possiblement aquest correu s’hagi enviat de forma automàtica a una llista de distribució del que formeu part. Si no voleu rebre més informació de tipus comercial, envieu-nos un correu electrònic a registre@registregrafic.com indicant l’adreça o adreces que voleu donar de baixa.

Protecció de dades. D’acord amb les disposicions de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Registre Gràfic SL amb NIF B60528411 l’informa que les dades recollides a través d’aquest correu electrònic o siguin facilitades per vostès., seran incorporades a un fitxer inscrit davant l’Agència de Protecció de Dades i pertanyen a Registre Gràfic SL, tenint com a finalitat la d’establir comunicació amb vostès a través d’aquesta adreça de correu electrònic i podran ser utilitzades per a la gestió interna de l’entitat. De conformitat amb l’article 5 de l’esmentada Llei, vostès. Té dret a accedir a aquesta informació, si les dades són errònies o vol donar-se de baixa del fitxer mitjançant una sol·licitud escrita a Registre Gràfic SL, a C / BRUC, 18, 08150 PARETS DEL VALLÈS, o bé, enviant la sol·licitud a l’adreça de correu electrònic registre@registregrafic.com, complint-se així la notificació prevista en l’article 5.4 de la mateixa.

Favicon-registre